Tumblr Scrollbars
beyond_reach // “Buông tay thôi nào em gái của tôi ơi Níu làm sao...
Pink Tumblr Themes

Lời hứa nhẹ như gió làm sao trách ai không giữ được

“Buông tay thôi nào em gái của tôi ơi Níu làm sao được mảnh trời giờ dành cho người khác…”( Việt Anh)

“Buông tay thôi nào em gái của tôi ơi Níu làm sao được mảnh trời giờ dành cho người khác…”
( Việt Anh)

11 notes
  1. tpnarcissus reblogged this from beyond-reach-tiny
  2. shin-lady reblogged this from beyond-reach-tiny
  3. huynhtuananh reblogged this from beyond-reach-tiny
  4. beyond-reach-tiny posted this