Tumblr Scrollbars
beyond_reach // Nếu có một ngày anh bước vào thế giới nội tâm của...
Pink Tumblr Themes

Lời hứa nhẹ như gió làm sao trách ai không giữ được

Nếu có một ngày anh bước vào thế giới nội tâm của em, anh sẽ khóc bởi vì nơi đó tất cả đều là anh. 
Nếu có một ngày em đi vào thế giới nội tâm của anh, em cũng sẽ khóc bởi vì nơi đó không hề có em. 
If one day you walked into my inner world, you would cry because that’s all you.
If one day I went into your inner world, i would cry, because which hasn’t me.

Nếu có một ngày anh bước vào thế giới nội tâm của em, anh sẽ khóc bởi vì nơi đó tất cả đều là anh.

Nếu có một ngày em đi vào thế giới nội tâm của anh, em cũng sẽ khóc bởi vì nơi đó không hề có em. 

If one day you walked into my inner world, you would cry because that’s all you.

If one day I went into your inner world, i would cry, because which hasn’t me.

11 notes
  1. annanguyen7 reblogged this from beyond-reach-tiny
  2. love7 reblogged this from beyond-reach-tiny
  3. hook-emma-onceuponatime reblogged this from beyond-reach-tiny
  4. floh-p reblogged this from beyond-reach-tiny
  5. paxmaris reblogged this from beyond-reach-tiny and added:
    e sẽ khóc…
  6. beyond-reach-tiny posted this